Szacuje się, że Polska do 2032 r. unieszkodliwić musi 14,5 mln ton odpadów, które zawierają azbest. Regulacje zawarte w ustawie o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw mają usprawnić ten proces.

Ustawa, która zacznie obowiązywać od 12 marca przewiduje możliwość unieszkodliwiania azbestu w wysokiej temperaturze w specjalnych urządzeniach przewoźnych. Dużym autem nowo wprowadzonego rozwiązania jest mobilność dopuszczonego urządzenia spalającego szkodliwą substancję. Do tej pory zdemontowany azbest musiał być przetransportowany na specjalne składowisko odpadów, gdzie często był jedynie zakopywany w ziemi. Z pewnością wraz z nowymi przepisami zniknie część problemów logistycznych związanych z usuwaniem azbestu.

Po wejściu w życie nowelizacji zmienią się też przepisy dotyczące składowisk odpadów. W chwili obecnej miejsca takie, gdy nie spełniają wymogów prawa i norm środowiskowych, mogą być zamykane jedynie na wniosek zarządzającego składowiskiem. Nowe przepisy pozwalają zamknąć je z urzędu. W sytuacji, gdy przeprowadzona ekspertyza wskaże konieczność zamknięcia danego składowiska, zobowiązani do wydania odpowiedniej decyzji administracyjnej będą regionalny dyrektor ochrony środowiska lub marszałek województwa. Nie będzie również przyzwolenia na dalsze funkcjonowanie składowisk przepełnionych.


Opracowanie: Karol Kozłowski, RPE WKP
Źródło: Gazeta Prawna z dnia 2 marca 2010 r.

Przydatne materiały:

Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 28, poz. 145)