Polskie Stronnictwo Ludowe przygotowuje projekt ustawy, która pozwala samorządowcom na łączenie mandatu we władzach lokalnych z fotelem poselskim.

Ludowcy zamówili ekspertyzę, która ma odpowiedzieć na pytanie, czy takie przepisy są zgodne z konstytucją. Jeżeli odpowiedź na to pytanie będzie pozytywna, propozycja we wrześniu trafi do Sejmu. Pomysłodawcy chcieliby, aby nowe prawo obowiązywało już w trakcie przyszłorocznych wyborów parlamentarnych. Nowelizacja objęłaby ordynację wyborczą do Sejmu i Senatu. W opinii PSL wykonywanie mandatu posła nie musi przeszkadzać w realizacji obowiązków wynikających ze sprawowania funkcji burmistrza czy radnego miasta. Zasada niełączenia mandatu radnego gminy, powiatu i województwa z mandatem posła i senatora została wprowadzona w 2001 roku przez nowelizację ustaw o samorządzie gminnym, powiatowym i wojewódzkim.

Opracowanie: Anna Dudrewicz
Źródło: Gazeta Prawna, 30 sierpnia 2010 r.