Droga łącząca Wąbrzeźno z Kowalewem Pomorskim od wielu lat była w bardzo złym stanie. Jak przyznają samorządowcy z tego regionu województwa kujawsko-pomorskiego, szlak ma zbyt małe znaczenie, by trafić na listę inwestycji rządowych, a szacowane koszty remontu były z kolei zbyt wysokie jak na możliwości pojedynczej gminy czy nawet powiatu.

Potrzeba remontu była dla lokalnych społeczności jednak tak ważna, że swe siły w tej sprawie zdecydowało się połączyć pięć lokalnych samorządów. Inwestycja, która wkrótce zostanie rozpoczęta, obejmuje modernizację blisko 16-kilometrowego odcinka drogi przebiegającego przez: Wąbrzeźno, gminę wiejską Wąbrzeźno i gminę miejsko-wiejską Kowalewo Pomorskie w powiecie golubsko-dobrzyńskim.

Jezdnia na całym odcinku zostanie poszerzona i przebudowana. Powstaną także wzdłuż niej niezbędne dla bezpieczeństwa pieszych chodniki, a istniejące skrzyżowania zostaną przebudowane. Wartość całego przedsięwzięcia to 20,6 mln złotych, z czego połowa będzie sfinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Obowiązkiem wyłożenia tzw. wkładu własnego podzielą się samorządy: powiatu wąbrzeskiego (który jest lidem projektu), miasta Wąbrzeźna, gminy wiejskiej Wąbrzeźno, powiatu golubsko-dobrzyńskiego i gminy Kowalewo Pomorskie.

"Takim wspólnym projektom należy tylko przyklasnąć. Tym bardziej, że na tego rodzaju współpracę terytorialną kładziemy nacisk w rozpoczynającej się nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej i mam nadzieję, że będzie to zaraźliwy przykład właściwej praktyki" – podkreślił Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego w komunikacie wydanym po podpisaniu umowy z samorządami.

Jak podsumował marszałek Całbecki, umowa na sfinansowanie remontu drogi Wąbrzeźno-Kowalewo Pomorskie jest 1741 umową w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Łączna wartość zakontraktowanej już puli programu to 3,5 mld złotych (81 procent). Wartość zrealizowanych już lub realizowanych obecnie dzięki RPO WK-P przedsięwzięć wynosi 6,6 mld złotych. Beneficjentom wypłacono dotychczas 2,4 mld złotych.