"Bohaterom wydarzeń z najnowszych dziejów Polski, którzy ofiarą życia lub służbą publiczną dowodzili prawa każdego człowieka do wolności, należy się najwyższe uznanie i godne przypomnienie. Powinnością nas, ludzi wolnych, jest kultywowanie pamięci o wybitnych postaciach i przełomowych wydarzeniach, a także propagowanie zasady suwerenności, konstytucjonalizmu i demokracji" - napisano w stanowisku sejmiku województwa.

Podkreślono w nim, że w bieżącym roku przypada wiele rocznic dotyczących życia i działalności żołnierzy walki zbrojnej, myślicieli i humanistów, społeczników i polityków, osób duchownych i świeckich, a także rocznic ważnych wydarzeń dla państwa i narodu polskiego. Wskazano, że będą obchodzone takie jubileusze, jak: 100. rocznica wybuchu pierwszej wojny światowej, 70. rocznica zakończenia drugiej wojny światowej, 25. rocznica częściowo wolnych wyborów do Sejmu i wolnych wyborów do Senatu, a także 15-lecie obecności Polski w NATO i 10-lecie integracji z Unią Europejską.

Radni Sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego przypomnieli również, że 27 kwietnia 2014 r. odbędzie się kanonizacja Jana Pawła II, którego nauczanie społeczne - jak napisali - "jest integralnie związane z najnowszymi dziejami Polski i losem Polaków". Z kolei 7 czerwca przypadnie 15. rocznica wizyty papieża Polaka w Bydgoszczy i Toruniu.

 

Radni zaapelowali do organizacji społecznych, samorządów lokalnych, środowisk kulturalnych, oświatowych i naukowych o włączenie się w organizację Roku Ludzi Wolności.

Poprzedni rok był obchodzony w regionie kujawsko-pomorskim jako Rok Mikołaja Kopernika, 2012 r. jako Rok Prawa Dziecka, a 2010 r. jako Rok Kazimierza Wielkiego.