Dotacje otrzymały: LGD "Czarnoziem na Soli" w Inowrocławiu - 4,66 ml zł, LGD Gminy Powiatu Świeckiego - 4 mln zł i LGD Fundacja "Ziemia Gotyku" w Brąchnówku - 1,98 mln zł.

Środki pochodziły z dodatkowej puli na realizację lokalnych strategii rozwoju.

Pieniądze dla LGD będą rozdzielone w konkursach na przedsięwzięcia objęte lokalną strategią rozwoju. Będą to projekty z zakresu m.in. odnowy i rozwoju wsi oraz tworzenia mikroprzedsiębiorstw, a także działania LGD.

LGD działają w ramach tzw. osi Leader, która jest częścią Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). LGD w swoich strategiach mają zapisane różne kierunki działań, uwzględniające potrzeby lokalnych społeczności, a jednocześnie służące ich integracji i identyfikacji z miejscem zamieszkania.

Dotychczas w regionie kujawsko-pomorskim w ramach PROW na lata 2007-2013 przyznano wsparcie dla lokalnych grup działania w wysokości 82 mln zł.

rau/ amac/