Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2012


Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową po raz kolejny przygotował ranking atrakcyjność inwestycyjnej województw. Oceniając poszczególne regiony eksperci zwracali uwagę na zasoby i koszty pracy, aktywność województw wobec inwestorów, dostępność transportowa, wielkość rynku zbytu, poziom rozwoju infrastruktury gospodarczej, poziom rozwoju infrastruktury społecznej oraz poziom bezpieczeństwa powszechnego.


Województwo śląskie ponownie liderem

Najbardziej atrakcyjnym inwestycyjnie regionem ponownie wybrano województwo śląskie. Najwięcej szans na zdetronizowanie ubiegłorocznego zwycięzcy miało woj. małopolskie. Na korzyść Śląskiego przemawiały jednak największe zasoby pracy, choć ograniczone z powodu dość wysokiego poziomu wynagrodzeń. Wysokie noty otrzymało również woj. dolnośląskie. Blisko czołówki uplasowały się woj. wielkopolskie, małopolskie, zachodniopomorskie, pomorskie i łódzkie. Najgorzej wypadły woj. podkarpackie, lubelskie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie i podlaskie.


Pomorskie stawia na reklamę

Pod względem działalności informacyjno-promocyjnej oraz rozpoznawalności bardzo dobre opinie zebrały woj. pomorskie i mazowieckie. Najsłabiej na tym tle wypadły natomiast woj. podkarpackie, opolskie, podlaskie i świętokrzyskie.

Inwestycje drogowe poprawiły dostępność transportową

W porównaniu z rokiem ubiegłym niemal wszystkie regiony poprawiły swoje wskaźniki dostępności transportowej. Z pewnością wpływ na to miała ogromna ilość inwestycji drogowych oddanych z myślą o organizacji Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Przykładowo otwarcie autostrady A2, dzięki której nie tylko łatwiej jest dotrzeć do granicy zachodniej, ale też do Warszawy, poprawiło atrakcyjność aż czterech województw, przez które prowadzi droga. Podobne nadzieje wiąże wraz z oddaniem do użytku wschodniego odcinka autostrady A4 woj. podkarpackie.

Mało atrakcyjne dla inwestorów, ale bezpieczne

Co ciekawe, województwa, które zajmowały dalsze pozycje wśród większości wskaźników okazały się najbardziej bezpieczne. Niski poziom przestępczości w połączeniu z wysokim lub przeciętnym wskaźnikiem wykrywalności przestępstw charakteryzuje woj. lubelskie, podlaskie, świętokrzyskie i podkarpackie. Najgorzej pod względem bezpieczeństwa wypadły woj. śląskie i dolnośląskie, które w pozostałych kryteriach plasowały się w ścisłej czołówce.

Źródło: wyborcza.biz