Toczące się w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju prace nad Krajową Polityką Miejską cieszą się dużym zainteresowaniem. W pierwszej konferencji konsultacyjnej w Warszawie, która odbyła się 7 kwietnia, uczestniczyło blisko 300 osób. Wicepremier Elżbieta Bieńkowska mówiła o tym dokumencie również podczas konferencji „Warszawa 3T: Technologia, Talent, Tolerancja”.


- Ponad 50 proc. ludności Polski mieszka w miastach. Zdecydowanie więcej jeśli uwzględnimy mieszkańców okolicznych gmin, którzy na co dzień korzystają z możliwości jakie ono oferuje. Krajową Politykę Miejską opracowujemy właśnie po to, by polskie miasta były dla tych osób dobrym miejsce do życia – powiedziała wicepremier.
 

KPM jest adresowana do wszystkich miast, niezależnie od ich wielkości i położenia. Koncentruje się na najważniejszych kwestiach i wyzwaniach dotyczących ich rozwoju. Te kwestie pogrupowane zostały w 10 wątkach tematycznych: kształtowanie przestrzeni, partycypacja społeczna, transport i mobilność miejska, niskoemisyjność i efektywność energetyczna rewitalizacja, polityka inwestycyjna, rozwój gospodarczy, ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, demografia oraz zarządzanie obszarami miejskimi. KPM powstaje we współpracy z samorządami i szanuje ich samodzielność.

Dokument ma stanowić dla nich platformę odniesienia – czy działania, które podejmują, są zgodne z polityką krajową. Jeśli chodzi o prace resortów i instytucji rządowych, KPM ma pomóc skoordynować ich działania, które wpływają na miasta.


- Trzy hasła stanowiące temat dzisiejszej konferencji, czyli technologia, talent i tolerancja, znajdują odzwierciedlenie w zapisach projektu Krajowej Polityki Miejskiej. Najbardziej widać to w obszarze rewitalizacji, który wymaga wykorzystania trzech T. Technologii, bo należy ją prowadzić z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań technicznych, społecznych i organizacyjnych. Tolerancji, bo jest ona potrzebna w budowaniu lokalnego partnerstwa oraz talentu, aby zmiany na lepsze były skuteczne i przynosiły trwałe efekty – podkreśliła wicepremier Bieńkowska.


Obecnie gotowy jest pierwszy, roboczy projekt Krajowej Polityki Miejskiej. Do czerwca potrwają nieformalne konsultacje, w ramach których różne środowiska mogą się odnieść do jego zapisów. Później zostanie on skierowany do formalnych uzgodnień. 7 kwietnia w Warszawie odbyło się spotkanie konsultacyjne tego dokumentu. W maju odbędą się trzy kolejne konferencje. Więcej informacji o Krajowej Polityce Miejskiej znajduje się na stronie internetowej MIR.


Konferencja „Warszawa 3T: Technologia, Talent, Tolerancja” odbyła się 9 kwietnia 2014 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Zorganizowała ją Przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego w Parlamencie Europejskim Danuta Hübner we współpracy z Magazynem ThinkTank.

(MIR.gov.pl)