Celem konferencji jest umożliwienie dyskusji i wymiany doświadczeń w zakresie praktyki udzielania zamówień publicznych oraz zapobiegania nieprawidłowościom  w zamówieniach publicznych, a także wzmacniania dobrych praktyk i właściwych wzorów postępowań.

W trakcie spotkania zaprezentowane zostaną zagadnienia ważne z punktu widzenia procedury udzielania zamówień publicznych.

Konferencja odbędzie się 6 czerwca 2014 r. w Gdyni w Centrum Konferencyjnym PPNT  Pomorski Park Naukowo-Techniczny przy Al. Zwycięstwa 96/98 (centrum konferencyjne dysponuje parkingiem płatnym).

Udział w konferencji jest nieodpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Źródło: www.uzp.gov.pl