Konferencja jest zwieńczeniem prowadzonej przez Fundację Fundusz Współpracy ogólnopolskiej akcji informacyjnej oraz upowszechniającej możliwość stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych, prowadzonej od marca do września 2014 roku w formie seminariów.

Konferencja jest dedykowana przedstawicielom instytucji samorządowych oraz instytucji zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, które mają okazję wziąć udział we wspólnej dyskusji na temat przyszłości rynku społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych, pokazać korzyści i konsekwencje dla przedstawicieli społecznych wynikających z Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz Regionalnych Programów Rozwoju Ekonomii Społecznej, a także zaprezentować rezultaty działań podejmowanych w Projekcie "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" w obszarze klauzul społecznych.

Konferencja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Konferencja odbędzie się:

3.12.2014 w godz. 13.30 – 18.00, Centrum Prasowe PAP, Warszawa, ul. Bracka 6/8

4.12.2014 w godz. 10.00 - 14.00, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, ul. Nowogrodzka 1/3/5

Źródło: Fundacja Fundusz Współpracy