Podczas konferencji organizatorzy podzielą się doświadczeniami związanymi ze świadczeniem usług publicznych z wykorzystaniem PPP, jakie zdobyto w trakcie realizacji ponad 10 projektów PPP przez członków Platformy PPP.

Doświadczenia zebrano na różnych etapach przygotowania inwestycji: od przygotowania projektu PPP przez zamknięcie finansowe do zarządzania umową.

Pierwszy panel dyskusyjny będzie poświęcony przygotowaniu projektu PPP, a tematem drugiego będzie współpraca podmiotu publicznego i prywatnego po podpisaniu umowy PPP oraz zamknięcie finansowe i zarządzanie umową.

Konferencja, która jednocześnie będzie stanowić podsumowanie 5 lat działania Ministerstwa w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego, odbędzie się 15 grudnia 2015 r., w godz. 11.00 - 14.00, w siedzibie resortu rozwoju, ul. Wspólna 2/4 (sala kinowa).

Więcej informacji dostępnych jest na stronie Organizatora >>>