Forum Liderów PPP to fundamentalna dyskusja dla tych, którzy chcieliby zrozumieć w jakich obszarach można wykorzystać partnerstwo publiczno-prywatne, w jaki sposób zoptymalizować wydatki budżetowe za pomocą tego modelu, jak wprowadzić rozwiązania umożliwiające koncentrację na jakości wykonania projektu, a nie tylko na cenie oferenta, oraz jak efektywnie przeprowadzić projekt od początku do końca.

Program konferencji obejmuje analizę przebiegu przykładowych projektów, które zostały zrealizowane, a także tych, których realizacja trwa - z perspektywy podmiotów, którzy aktywnie uczestniczą w inwestycjach tego typu. Uczestnicy konferencji nawiążą dzięki temu dialog na temat ewentualnej współpracy w przyszłości, skutkiem czego liczba projektów w formule PPP może wzrosnąć. 

W trakcie konfrerencji przeprowadzone zostaną również warsztaty dla sektora publicznego, które przygotowane zostały przez Instytut PPP oraz Akademię PPP. Mają one na celu zwiększenie wiedzy na temat przygotowania istotnych elementów projektu w celu wyłonienia partnera. 

Jest to już druga edycja wydarzenia, którego patronem honorowym jest Ministerstwo Rozwoju. Patronem merytorycznym konferencji jest Instytut PPP.

Patronem medialnym jest Serwis Zamówienia Publiczne .

Więcej informacji na: www.konferencjappp.pl