Celem konferencji jest upowszechnienie rozwiązań przewidzianych w przepisie artykułu 22 ustęp 2 oraz przepisie artykułu 29 ustęp 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych, powszechnie określanych w Polsce mianem tzw. klauzul społecznych w zamówieniach publicznych, poprzez zaprezentowanie znaczenia tego instrumentu z punktu widzenia instytucji kontrolujących instytucje publiczne oraz przedstawienie korzyści z ich zastosowania za pomocą praktycznych przykładów z poziomu instytucji zamawiających różnego szczebla jak i podmiotów ekonomii społecznej występujących w roli wykonawców.

Konferencja odbędzie się 13 czerwca 2014 r. w Warszawie, w Centrum Konferencyjnym Zielna przy ul. Zielnej 37. Centrum znajduje się w strefie płatnego parkowania.

Udział w konferencji jest bezpłatny. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. UZP prosi o ograniczenie liczby zgłoszeń do maksymalnie dwóch z danej jednostki. Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają potwierdzenie udziału w konferencji.

Źródło: www.uzp.gov.pl