Termin składania ofert ustalono na 15 marca 2016 r.

Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. wykonanie robót budowlanych oraz zaprojektowanie, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji kogeneracyjnego bloku energetycznego wraz z instalacjami i obiektami pomocniczymi oraz szkolenie personelu zamawiającego.

Czas trwania umowy to 180 miesięcy, z czego na samą budowę przypadnie 36 miesięcy. Wadium wynosi 20 mln zł. O wyborze wykonawcy zadecyduje kryterium techniczno-ekonomiczne.

Źródło: www.wnp.pl
 

Dowiedz się więcej z książki
Ochrona konkurencji w prawie zamówień publicznych
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł