Organizatorzy akcji złożyli w iławskim magistracie wniosek o przeprowadzenie referendum ws. rozwiązania straży miejskiej. Dołączyli do niego listy z ponad 3 tys. podpisów osób popierających tę inicjatywę.

"Uważamy, że działalność straży miejskiej nie spełnia oczekiwań mieszkańców, a jej utrzymanie jest zbyt kosztowne. Lepiej przeznaczyć te pieniądze na monitoring lub dodatkowe etaty w policji" - powiedział pełnomocnik grupy obywatelskiej Dariusz Rozborski.

Wnioskiem o przeprowadzenie referendum zajmą się iławscy radni. Na nadzwyczajnej sesji w środę powołali oni doraźną komisję, która oceni dokument pod względem formalnym. Sprawdzi ona też, czy pod wnioskiem podpisało się - zgodnie z wymogami - co najmniej 10 proc. mieszkańców uprawnionych do głosowania.

Jak powiedział zastępca burmistrza Iławy Ryszard Ławrynowicz, do końca stycznia komisja przedstawi radnym swoją rekomendację. Na kolejnej sesji podejmą oni uchwałę o odrzuceniu wniosku lub przeprowadzeniu referendum.

W ocenie wiceburmistrza straż miejską należy w Iławie utrzymać. "Mamy świadomość, że strażnicy pełnią czasem niewdzięczną rolę i mogą wywoływać niechęć części mieszkańców, ale są niezbędni" - stwierdził.

Iławska straż miejska istnieje od 21 lat. Zatrudnia siedem osób. Na ich utrzymanie gmina przeznacza każdego roku blisko 500 tys. zł.

Komendant straży Andrzej Masica powiedział, że tylko w ub. roku jego podwładni podjęli blisko 1,5 tys. interwencji. Odebrali ponad 800 telefonicznych zgłoszeń od mieszkańców. Wystawili 364 mandaty na łączną kwotę 33 tys. zł i skierowali do sądu 43 wnioski o ukaranie za różnego rodzaju wykroczenia.

Zdaniem komendanta w Iławie – w odróżnieniu od niektórych miast – strażnicy nie zajmowali się nigdy "polowaniem na kierowców". Jak dodał, tylko 82 spośród ponad 660 interwencji wobec kierujących zakończyły się sankcjami ostrzejszymi niż pouczenie.

"Zgodnie z ustawą mamy spełniać służebną rolę wobec społeczności lokalnej. Dlatego zajmujemy się wszystkimi z pozoru drobnymi sprawami, na które policja nie ma czasu ani środków" – powiedział Masica. 

mbo/ bos/ gma/