Dofinansowanie dostało 11 stowarzyszeń i 9 fundacji. Największe wsparcie przyznano fundacji realizującej Festiwal Teatralny Malta (380 tys. zł) oraz organizatorom Międzynarodowego Festiwalu Filmu i Muzyki Transatlantyk (190 tys.zł).

Kolejne najwyższe dotacje - 40 tys. złotych otrzymał organizator III Festiwalu Muzyki Kameralnej „Muzyczne Przestrzenie” w Gnieźnie, a 30 tys. zł przyznano na organizację VIII Festiwalu Muzyki Oratoryjnej Musica Sacromontana w Gostyniu.

To już druga transza środków na organizacje imprez kulturalnych w tym roku z budżetu województwa wielkopolskiego. Wcześniej w marcu samorząd przekazał 1,5 mln złotych na realizacje 118 imprez i wydarzeń kulturalnych o znaczeniu regionalnym i ponad regionalnym.

W całym 2013 roku samorząd na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury przekaże kwotę 2 mln 617 tys. zł. W połowie roku zostanie zorganizowany kolejny konkurs dla organizatorów imprez o mniejszych budżetach, którzy organizują swoje projekty w drugiej połowie roku.