Ogłoszenia w tej sprawie Koleje Śląskie, które od 9 grudnia zaczną obsługiwać wszystkie regionalne połączenia kolejowe w województwie, przesłały w środę i w czwartek do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej – podał rzecznik spółki Adam Warzecha.

Przedmiotem pierwszego zamówienia jest dostawa w formie leasingu finansowego 36 SZT - 16 jednoczłonowych i 20 dwuczłonowych. Czas realizacji zamówienia wynosi 60 miesięcy. Pojazdy mają być po naprawie głównej i modernizacji. Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 140 mln zł netto. Oferty można składać do 30 października br.

To już drugi przetarg na dostawę 36 SZT. W poprzednim nie wpłynęła żadna oferta. W tej sytuacji zamawiający zdecydował się zmodyfikować ofertę. Aby zwiększyć konkurencyjność, zamówienie podzielono na 5 części (poprzednio były 3). W tym celu zmniejszono też o 2/3 wysokość wymaganych wadiów, a o połowę wysokość wymaganych środków lub zdolność kredytową – wyjaśnił Warzecha.

Przedmiotem drugiego zamówienia jest dostawa w formie najmu 10 lokomotyw elektrycznych wraz z wykonaniem usług dodatkowych, bezpośrednio związanych z eksploatacją pojazdów. Chodzi m.in. o szkolenia pracowników w zakresie ich budowy lokomotyw, zasady działania i eksploatacji. Czas realizacji tego zamówienia wynosi 12 miesięcy. Szacunkowa wartość wynosi 33 mln zł netto, a termin składania ofert upływa 31 października br.

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia zostaną podane po opublikowaniu ogłoszenia w Suplemencie. Pełna treść ogłoszeń jest dostępna na stronie: http://www.kolejeslaskie.com/ogloszenia,cid-1,page-1.html.

11 września zarząd woj. śląskiego podpisał z Kolejami Śląskimi trzyletnią umowę na realizację kolejowego transportu publicznego w regionie. Podczas realizacji umowy spółka otrzyma z budżetu województwa ok. 470 mln zł dofinansowania. W tym czasie jej pociągi przejadą z pasażerami blisko 30 mln km. W dotacji z samorządu mają mieścić się m.in. wszystkie koszty związane z pozyskaniem niezbędnego taboru.

Według nowego rozkładu Koleje Śląskie będą uruchamiały każdego dnia 629 pociągów, obecnie jest ich 480. Aby obsłużyć tak dużą liczbę połączeń, spółka potrzebuje odpowiedniej liczby pociągów - 56 składów, w tym 25 elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT). Obecnie dysponuje 20 pociągami i jest w trakcie pozyskiwania kolejnych. Niedawno przewoźnik rozstrzygnął przetarg na 6 nowoczesnych EZT, które ma dostarczyć bydgoska Pesa.(PAP)

kon/ bno/