Analizując warunki udziału w postępowaniu, warto przyjrzeć się tzw. klauzulom prospołecznym. Jak podkreślają eksperci w "Rz", co do zasady unijne prawo zakazuje dyskryminacji, ale z uwagi na ważny interes społeczny, zamawiający ma prawo żadąć od wykonawcy, by przy realizacji zamówienia zatrudnione były osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, jak np. bezrobotni, niepełnosprawni, byli więźniowie, bezdomni czy nawet uzależnieni.

Zamawiający rzadko sięgają po klauzule społeczne >>>

Klauzule społeczne są wskazane w art. 29 ust. 4 p.z.p. Nie można też zapominać o ostatniej nowelizacji p.z.p., która weszła w życie 19 października 2014 r. Wprowadziła bowiem możliwość dokonania przez zamawiającego opisu przedmiotu zamówienia w przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi w taki sposób, że może on wymagać zatrudnienia osób zdolnych do realizacji zamówienia na umowie o pracę.

W konsekwencji, zamawiający przez odpowiednią konstrukcję opisu przedmiotu zamówienia może preferować oferty, które proponują korzystanie z pracy osób z grupy społecznej zagrożonej społecznym wykluczeniem.

Powyższy artykuł zawiera fragmenty publikacji autorstwa Michała Szczodrego, prawnika oraz Łukasza Bernatowicza, radcy prawnego z
 Kancelarii Radców Prawnych 
& Doradców Podatkowych Bernatowicz Komorniczak i Mazur sp.p., opublikowanej na łamach "Rzeczpospolitej".

Źródło: www.rp.pl