Na skutek znowelizowania prawa zamówień publicznych, od stycznia br. istnieje możliwość zlecania zamówień w trybie in – house. Dzięki wprowadzonym zmianom samorządy mogą powierzyć spółce miejskiej realizację określonych zadań z wolnej ręki. Z takiej możliwości skorzystał m.in. prezydent Tarnowa, Roman Ciepiela, wskazując Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej jako wyłącznego odbiorcę odpadów komunalnych w mieście na najbliższe 4 lata.

Wspomniana decyzja wzbudziła jednak wiele kontrowersji. Do Krajowej Izby Odwoławczej, rozstrzygającej sprawy, związane z postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych, odwołała się w tej sprawie firma Trans-Formers Karpatia Sp. z o. o., a do odwołania przyłączyły się dwa kolejne przedsiębiorstwa. Rozpatrywane przez trzyosobowy skład orzekający odwołanie, zostało jednak oddalone.

(zmp.poznan.pl) 

LEX Omega Administracja Samorządowa
Artykuł pochodzi z programu LEX Omega Administracja Samorządowa
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami