GDDKiA w sierpniu br. wybrała najkorzystniejsze oferty na budowę dwóch odcinków drogi S7 tj. Koszwały – Nowy Dwór Gdański oraz Nowy Dwór Gdański – Kazimierzowo. Pierwszy z nich budować ma Metrostav (1,642 mld zł), a drugi Budimex (1,576 mld zł).

Odwołania od rozstrzygnięcia przetargu złożyły firmy Salini i Bilifinger. Ich zdaniem wybrane oferty nie zostały zbadane pod kątem rażąco niskiej ceny.

Izba nie przychyliła się do tego zarzutu i oddaliła odwołania. Zdaniem GDDKiA, jest szansa na podpisanie umów z wykonawcami jeszcze w tym roku.

Źródło: www.trojmiasto.pl