Nowe zasady naliczania punktów karnych przewiduje ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151). Zgodnie z nowymi przepisami od 1 stycznia 2013 r. zmienią się zasady naliczania punktów w przypadku odmowy przez kierowcę przyjęcia mandatu. Punkty karne zawsze będą naliczane w momencie uprawomocnienia się wyroku sądowego i nie będą przepadać, gdy postępowanie się przedłuży. Obecnie takie punkty znajdują się na koncie kierującego pojazdem jako tymczasowe (aż do momentu uprawomocnienia się wyroku). Zdarzały się jednak sytuacje, że punkty przepadały, gdy postępowanie trwało dłużej niż rok. Już od 1 stycznia 2013 r. policjanci i strażnicy miejscy będą mogli przekazywać dane o punktach karnych do Centralnej Ewidencji Kierowców (CEK). Będzie ją prowadziło w systemie teleinformatycznym MSWiA. W odniesieniu do prawomocnych orzeczeń sądowych, informacje do bazy będą przekazywać sądy. Będzie dostępna także usługa, która pozwoli kierowcy sprawdzić, ile ma punktów karnych zgromadzonych w CEK.
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 20 kwietnia 2011 r.
Opublikowano: http://www.samorzad.lex.pl