Do Biura GIODO przychodzą liczne zgłoszenia zbiorów danych prowadzonych w związku z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Wiele z nich pochodzi jednak od niewłaściwych podmiotów, które nie są administratorami danych (m.in. od ośrodków pomocy społecznej).

W związku z tym GIODO przypomina, że art. 21 ust. 2 ustawy o Karcie Dużej Rodziny stanowi, iż administratorami danych osobowych przetwarzanych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań wynikających z ustawy są wójt oraz minister właściwy do spraw rodziny.

Należy więc uznać, że zbiór danych prowadzony w celu przyznawania Karty Dużej Rodziny ma za zadanie zgłosić gmina. Podjęcie uchwały zlecającej realizację tego obowiązku ośrodkowi pomocy społecznej lub innej jednostce organizacyjnej gminy nie powoduje więc przeniesienia statusu administratora na te podmioty.

(giodo.gov.pl)

LEX Samorząd Terytorialny
Artykuł pochodzi z programu LEX Samorząd Terytorialny
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami