Przedmiotem kontraktu jest udostępnienie, utrzymanie i obsługa spalinowych zespołów trakcyjnych (w specyfikacji: autobusów szynowych) dla realizacji transgranicznych regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w bezpośredniej relacji Dresden Hauptbahnhof – Wrocław Główny – Dresden Hauptbahnhof.

- Wraz z wejściem w życie nowego rozkładu zmienił się przewoźnik po stronie niemieckiej, wespół którym organizujemy połączenia na tej trasie - mówi Michał Stilger z biura prasowego Przewozów Regionalnych.

Warto przypomnieć, że do końca obowiązywania poprzedniego rozkładu jazdy (czyli do 13 grudnia 2014 r.) pociągi Wrocław - Drezno obsługiwała spółka córka Kolei Niemieckich (Deutsche Bahn) - DB Regio. Dzięki wygranemu przetargowi w ramach całego rozkładu jazdy 2013/2014 zarobiła łącznie 1 894 668,22 euro.

Ogłoszony przetarg obejmuje obsługę połączenia w okresie od marca do końca rozkładu. Zgodnie z zapisami dokumentów przetargowych, wykonawca ma udostępnić PR autobusy szynowe dla zapewnienia obsługi pociągów na odcinku Granica Państwa – Zgorzelec – Wrocław Główny, które będą wykorzystywane przez przewoźnika VBG do obsługi pociągów na odcinku Granica Państwa – Görlitz – Dresden Hauptbahnhof na podstawie umów o podwykonawstwie przewozów.

Mimo że przetarg skierowany jest właściwie tylko do DB Regio, które mają pojazdy mogące jeździć po obu stronach granicy, Przewozy Regionalne ustaliły dwa kryteria oceny ofert: cenę (80 proc.) i termin zapłaty (20 proc.). Nie podano jednak szacunkowej wartości zamówienia. Pobranie SIWZ będzie kosztować chętnych 30 zł.

Rozstrzygnięcie przetargu w już lutym.

Źródło: www.rynek-kolejowy.pl