Projekt pod nazwą Łódzki Tramwaj Metropolitalny zakłada kompleksową modernizację podmiejskich linii tramwajowych, do Konstantynowa Łódzkiego i Lutomierska, Ksawerowa i Pabianic oraz Zgierza i Ozorkowa.

Projekt, oprócz remontu infrastruktury tj. torów, sieci trakcyjnej, zasilania, przystanków i wiat w istniejącym śladzie, zakłada również instalację systemu informacji pasażerskiej, budowę nowych węzłów przesiadkowych (m.in. Legionów/Włókniarzy na Łódzką Kolej Aglomeracyjną), dostawę taboru oraz budowę zajezdni.

Zwycięski wykonawca będzie zobowiązany przygotować m.in. kosztorys inwestycji i analizę finansową ze wskazaniem możliwych źródeł finansowania. Dokument ten ma badać finansową, techniczną i instytucjonalną wykonalność inwestycji.

Zawarta w studium analiza ruchu ma określać m.in. zasadność wprowadzenia kilku przewozów na zasadzie tzw. szybkiej linii oraz zależność z innymi środkami transportu, w tym Łódzką Kolej Aglomeracyjną. Studium powinno wskazywać podmiot bądź podmioty odpowiedzialne za zakup i eksploatację taboru oraz prawne konsekwencje przyjęcia danego rozwiązania.

Źródło: www.transport-publiczny.pl