Przedmiot zamówienia obejmuje rozbudowę DK nr 8 Warszawa - Białystok do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Wyszków - granica województwa podlaskiego, odcinek II: obwodnica Ostrowi Mazowieckiej - granica woj. podlaskiego o długości ok. 9,40 km.

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu ograniczonego. O wyborze wykonawcy zadecyduje kryterium ceny (90 proc.), termin realizacji (5 proc.) oraz okres gwarancji jakości (5 proc.)

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu upływa 5 marca br.

Źródło: ISBnews.pl