Przedmiotem postępowania jest opracowanie koncepcji programowej, projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego dla inwestycji polegającej na budowie drogi ekspresowej S5 na odcinku Ornowo - Wirwajdy. Zadaniem wykonawcy będzie także pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji prac. Planowana trasa ma mieć długość ok. 5,6 km. Jest to kontynuacja obwodnicy Ostródy, która docelowo stanie się częścią drogi ekspresowej na odcinku Grudziądz - Ostróda.

Najkorzystniejsza oferta w postępowaniu zostanie wybrana na podstawie kryterium ceny (60 proc.), doświadczenia zespołu projektowego (30 proc.), doświadczenia kierownika zespołu środowiskowego (7 proc.) oraz udziału audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego (3 proc.).

Dyrekcja wyznaczyła 12-miesięczny termin na realizację koncepcji programowej. W przypadku projektu budowlanego i wykonawczego termin ten wynosi 22 miesięcy. Nadzór autorski ma być pełniony przez 10 miesięcy w procedurze przetargowej oraz 24 miesiące w trakcie realizacji robót budowlanych.

Źródło: www.gddkia.gov.pl

Dowiedz się więcej z książki
Europejskie prawo zamówień publicznych. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł