Termin realizacji inwestycji to 20 miesięcy. Firma Energopol-Szczecin SA zaoferowała także 10-letni okres gwarancji.

- Inwestycja polegać będzie na budowie 13,3 km dwujezdniowej drogi ekspresowej S51 wraz z budową dróg serwisowych, remontem wybranych dróg lokalnych, budową obiektów inżynierskich oraz obiektów ochrony środowiska. Powstaną dwa węzły drogowe – „Stawiguda” i „Gryźliny”. Budowany odcinek drogi S51 dowiązany będzie do węzła Olsztyn Południe, zaprojektowanego w ciągu południowej obwodnicy Olsztyna. Koniec odcinka znajdzie się w okolicy miejscowości Ameryka, na styku z obwodnicą Olsztynka w ciągu drogi S51 - napisano w komunikacie.

Dzięki wybudowaniu tego odcinka dojazd z Olsztyna do drogi ekspresowej S7, która obsługuje ruch północ – południe w skali całego kraju, wraz z przejazdem obwodnicą Olsztynka będzie zajmował ok. 10 minut. Jak podkreśla GDDKiA, obecnie dzięki obwodnicy Olsztynka, kierowcy mogą go ominąć i nie muszą czekać na wjazd na krajową „siódemkę” z podporządkowanej drogi krajowej nr 51.

Źródło: www.gddkia.gov.pl