Decyzję o wyznaczeniu Jarosława Borowskiego podjął, na wniosek wojewody podlaskiego, premier Donald Tusk. W radzie miejskiej Bielska Podlaskiego obecny p.o. burmistrz był przewodniczącym komisji rewizyjnej, a także zastępcą przewodniczącego komisji finansów i budżetu miasta.

Borowski będzie pełnił swoje obowiązki do końca kadencji samorządu. 19 grudnia radni Bielska Podlaskiego, większością głosów, podjęli bowiem uchwałę, by nie przeprowadzać przedterminowych wyborów na kilka miesięcy przed wyborami samorządowymi, które powinny odbyć się jesienią 2014 roku.

Kiedy na sesji 19 grudnia radni wygasili jego mandat, by formalnie mógł zostać kandydatem na tzw. komisarza pełniącego obowiązki burmistrza, Jarosław Borowski mówił dziennikarzom, że rolą takiej osoby jest administrowanie Urzędem Miasta i realizacja budżetu. Zastrzegał wówczas, że komisarz nie prowadzi polityki kadrowej.