Trybunał Konstytucyjny orzeknie o zgodności z ustawą zasadniczą systemu ustalania wpłat na tzw. ''janosikowe". Skarga pochodzi od radnych województwa mazowieckiego, którzy zarzucają, że obecny system narusza konstytucyjne prawo samorządów do samodzielnego kształtowania ich polityki finansowej.
 
Zgodnie z apelem radnych powinna zostać ustanowiona górna granica kwoty, jaką najbogatsze samorządy obowiązane są płacić do budżetu państwa na rzecz samorządów najbiedniejszych. W ich opinii brak odpowiedniej regulacji w tej kwestii może w wydatny sposób zahamować realizację wielu strategicznych inwestycji.
 
Nie jest przypadkiem, że to właśnie radni z województwa mazowieckiego zakwestionowali obecnie obowiązujący system ustalania wpłat. Województwo mazowieckie na ''janosikowe" przekaże w tym roku aż 940 mln zł co, jak podkreślił marszałek województwa Adam Struzik, stanowić będzie ponad połowę całych dochodów regionu. Kwoty wpływające do budżetu państwa w ramach ,,janosikowego" opłaca jeszcze jedynie województwo dolnośląskie, jednak są to niewspółmiernie mniejsze wydatki (w tym roku zaledwie 16 mln zł).
 
Sytuacja województwa mazowieckiego jest o tyle trudna, że wysokość ,,janosikowego" ustalona jest na podstawie dochodów regionu sprzed dwóch lat, zatem czasu gdy województwo odnotowało rekordowe zyski. W ostatnim okresie natomiast kondycja ekonomiczna Mazowsza uległa znacznemu pogorszeniu. Kryzys gospodarczy spowodował spadek dochodów przedsiębiorców, i tym samym głównego źródła dochodu województwa, jakim jest podatek dochodowy od osób prawnych.
Opracowanie: Karol Kozłowski, RPE WKP
Źródło: Wspólnota, nr 10/694 z dnia 6 marca 2010 r