Partycypacja społeczna jest zjawiskiem, które zachodzi w sposób obiektywny, niezależnie od przekonań i postaw osób sprawujących funkcje publiczne, w tym również odpowiedzialnych za tworzenie prawa. Celem konferencji jest analiza istniejących w polskim systemie prawnym podstaw funkcjonowania instytucji partycypacji oraz ich roli w podejmowaniu rozstrzygnięć na poziomie lokalnym, a także integracja środowiska naukowego z praktykami.


10 czerwca 2015 r. w Gminnym Centrum Informacji Edukacji i Kultury w Zakrzewie (powiat radomski) odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa „Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym – aspekty prawne, ekonomiczne, społeczne”, na którą zapraszają Katedra Prawa Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Katedra Prawa Administracyjnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, Katedra Prawa i Nauki o Administracji Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, oraz Studenckie Koło Naukowe Administratywistów Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.


Konferencja rozpocznie się o godzinie 10:00 i zostanie podzielona na cztery panele. Pierwszy z paneli obejmować będzie wystąpienia pracowników naukowych oraz specjalistów w zakresie samorządu terytorialnego, drugi zaś przyjmie formę moderowanej debaty samorządowej z udziałem przedstawicieli samorządu terytorialnego. W trzecim i czwartym panelu, które zostaną poprowadzone równocześnie, przewidziano wystąpienia pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów. Zakończenie konferencji planowane jest na godzinę 17:00.


Konferencja skierowana jest do szerokiego grona odbiorców: członków organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego oraz osób pełniących funkcję takiego organu, członków organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, pracowników naukowych, doktorantów, studentów oraz wszystkich osób zajmujących się tematyką partycypacji społecznej.

Honorowy patronat nad konferencją objęli m.in. Wójt Gminy Zakrzew, Starosta Radomski, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Prezydent Miasta Radomia, Wojewoda Mazowiecki.

Serwis Samorządowy www.samorzad.lex.pl objął wydarzenie patronatem medialnym.

Więcej informacji oraz program konferencji dostępne na stronie www: www.partycypacjaspoleczna.uniwersytetradom.pl - mgr Paweł Śwital.