W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675) na jednostki samorządu terytorialnego nałożono szereg obowiązków związanych z umożliwieniem dostępu do internetu bądź przygotowaniem infrastruktury do tego rodzaju inwestycji.

Nowe przepisy budzą jednak szereg wątpliwości interpretacyjnych wśród organów j.s.t. W tym celu na stronach internetowych Urzędu Komunikacji Elektronicznej zamieszczono poradnik skierowany do jednostek samorządu terytorialnego, który dostępny jest pod tym adresem. Ponadto dostępne jest Krajowe Forum Szerokopasmowe, na którym zainteresowane osoby mogą wymieniać się informacjami dotyczącymi dostępu do internetu. Forum dostępne jest tu.


Źródło: www.uke.gov.pl, www.forumszerokopasmowe.pl

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U Nr 106, poz. 675)

Pisaliśmy o tym również:
Rola samorządów w rozwoju dostępu do telekomunikacji
Obowiązkowe informacje o kanale technologicznym