Do 2012 roku we wszystkich urzędach gmin i powiatów wdrożony zostanie elektroniczny system obsługi interesantów - zapowiada mazowiecki urząd marszałkowski.

Złożenie wniosku czy uiszczenie opłaty administracyjnej nie będzie wymagało już wizyty w urzędzie. Sprawy urzędowe będzie można załatwiać przez Internet. Takie rozwiązanie umożliwi projekt współfinansowany przez Unię Europejską. Jego koszt to 60 mln zł, z czego dofinansowanie unijne wyniesie 51 mln zł. Samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył na ten cel ok. 1,1 mln zł. Ważną rolę odgrywa tu również serwis internetowy www.wrotamazowsza.pl oraz współpraca z platformą e-PUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej), która udostępnia informacje na temat usług realizowanych drogą elektroniczną. Dzięki informacjom na nich zamieszczonym klient dowie się m.in., w którym urzędzie i w jaki sposób może załatwić daną sprawę. Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego realizowany jest w ramach RPO WM 2007-2013 przez samorząd województwa we współpracy z 278 gminami i 36 powiatami z Mazowsza.

Opracowanie: Anna Dudrewicz.
Źródło: Rzeczpospolita, 8 lipca 2010 r