Celem konferencji jest przedstawienie dobrych praktyk w zakresie współpracy instytucji publicznych z podmiotami sektora ekonomii społecznej i wewnętrznych regulacji instytucjonalnych dot. zamówień prospołecznych.

Zostaną również wskazane przykłady prospołecznych zapisów w dokumentacji przetargowej i inne instrumenty wspierające społecznie odpowiedzialne zamówienia.

Konferencja skierowana jest przede wszystkim do instytucji administracji publicznej oraz instytucji pożytku publicznego. Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona.

Więcej informacji dostępnych jest tu >>>>

Źródło: www.uzp.gov.pl