Hasło przewodnie Kongresu brzmi: „Zamówienia publiczne przyszłości – nowe wyzwania, priorytety, narzędzia”. Uczestnicy zastanowią się nad możliwością otwarcia systemu na wdrożenie nowoczesnych, biznesowych instrumentów zakupowych, pozwalających na istotną redukcję kosztów funkcjonowania sektora publicznego.

Kongres został podzielony na cztery bloki tematyczne:

I – O tym się pisze − system zamówień publicznych widziany oczami mediów branżowych

II – Jak implementować nowe regulacje europejskie w krajowym systemie zamówień publicznych? − kluczowe zagadnienia i problemy

III – W kierunku unowocześnienia zamówień publicznych − możliwość wdrożenia biznesowych instrumentów zakupowych w zamówieniach publicznych

IV – Informatyka w służbie zamówień publicznych − elektroniczne zamówienia, e-katalogi, informatyczne narzędzia zarządzania zamówieniami

Spotkanie odbędzie się 25 listopada 2014 r. w Warszawie. Jego organizatorem jest Instytut Allerhanda. Opiekunem Merytorycznym Kongresu jest Elżbieta Gnatowska.

Źródło: www.iustitia.pl