Przedmiotem inwestycji jest rewitalizacja 5-kilometrowego odcineka linii 140, między stacjami Rybnik Paruszowiec i Rybnik Towarowy oraz 25-kilometrowy odcinek linii 158 od Rybnika Towarowego do Chałupek. Kryterium decydującym o wygranej w przetargu okazała się najniższa cena. Najtańszą ofertę o wartości 176,53 mln zł, złożyło konsorcjum Rubau Polska, Construcciones Rubau, Rover Alcisa (dwie ostatnie Hiszpania), wobec budżetu inwestora o wartości prawie 170 mln zł.

- W ramach rewitalizacji wyremontowane lub wymienione zostaną tory i podtorze, sieć trakcyjna, perony, systemy odwodnieniowe, sygnalizacja oraz obiekty inżynieryjne, takie jak wiadukty, mosty i przepusty. Inwestycja pozwoli na przywrócenie prędkości maksymalnej pociągów na poziomie 80 km/h - podały PKP PLK.

Realizacja tego projektu ma przede wszystkim poprawić sprawność funkcjonowania transportu kolejowego na tym odcinku, m.in. poprzez likwidację ograniczeń prędkości, wynikających ze złego stanu infrastruktury.

- Pozwoli to na skrócenie czasu przejazdu, a tym samym poprawę oferty i zwiększenie konkurencyjności kolei, w tym usprawnienie przewozów w ruchu regionalnym i międzynarodowym w kierunku przejścia granicznego w Chałupkach, jak również wyeliminuje zagrożenie wyłączenia tych linii z eksploatacji - podkreślały PKP PLK.

Termin na zrealizowanie całego przedsięwzięcia to 31 października 2015 r.

Źródło: www.wnp.pl