Uczniom prezydent życzyła, by w tym roku szkolnym łączyli pracę z przyjemnością, a nauczycielom - satysfakcji z pracy. Do nauczycieli apelowała też, by pamiętali, że mają ogromną władzę, bo kształtują osobowość dzieci i budzą w nich zainteresowania.

Kilkorgu uczniów prezydent wręczyła szachy. Zainaugurowała w ten sposób projekt "Wars i Sawa grają w szachy", który będzie realizowany do połowy 2015 roku (w 2012 r. Parlament Europejski zarekomendował krajom unijnym wdrażanie szachów do systemów oświaty). Do pilotażu zakwalifikowały się 72 stołeczne szkoły. Partnerami projektu są Polski Związek Szachowy oraz Akademia Leona Koźmińskiego.

Wcześniej w poniedziałek Gronkiewicz Waltz odwiedziła żłobek integracyjny przy ul. Chodeckiej. To czwarta tego typu placówka w Warszawie oraz druga objęta projektem "Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka". Pierwszeństwo w przyjęciu do placówki mają dzieci rodziców powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka, w tym bezrobotnych oraz niepełnosprawnych. Projekt będzie realizowany również w kolejnych trzech miejskich żłobkach. Dodatkowo, dzięki pomocy ze strony ratusza, dwa niepubliczne żłobki na Targówku otrzymały dofinansowanie unijne na utworzenie 45 nowych miejsc dla najmłodszych warszawiaków.

W latach 2007-2013 miasto przeznaczyło blisko 70 milionów złotych na modernizacje i remonty żłobków. Według prognoz, wraz z końcem 2013 r. liczba miejsc w żłobkach przekroczy 5,1 tys. (o 2 tys. więcej niż w roku 2006).

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego w życie wchodzi tzw. ustawa przedszkolna, obniżająca do 1 zł opłatę za pobyt dziecka w publicznym przedszkolu po godzinie 13. Zachowane zostaną dotychczasowe zwolnienia z opłat i ulgi. Dzięki ustawie przedszkola mają obowiązek zapewnienia dzieciom bezpłatnych pięciu godzin zajęć przedszkolnych. Warszawiacy mają zagwarantowany bezpłatny pobyt dziecka w placówce od chwili otwarcia przedszkola do godziny 13. Władze stolicy zdecydowały, że od września dzieci skorzystają z dwóch bezpłatnych dodatkowych zajęć tygodniowo w ramach opłaty godzinowej za złotówkę. Miasto przeznaczy na ten cel 10 milionów złotych.

Stolica przeznacza na oświatę 20 proc. swojego budżetu. To najwyższa dopłata wśród dużych samorządów w Polsce. W tym roku wydatki na warszawską oświatę wynoszą ok. 2,6 mld zł, z czego połowa tej kwoty pochodzi z budżetu miasta.

Od 2007 roku Warszawa zbudowała i zmodernizowała 92 szkoły i 53 przedszkola, a setki placówek wyremontowała (za łączną kwotę 1,8 mld zł). Do końca 2012 r. powstało 13 tys. nowych miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym. Do 2014 r. ma powstać 1750 miejsc przedszkolnych dzięki budowie siedmiu nowych przedszkoli oraz rozbudowie sześciu innych.