Gminy zarobią, ale już nie na fotoradarach

Od 2011 roku samorządy nie będą łatać dziur w budżetach za pomocą fotoradarów. Wzbogacą się jednak na podniesieniu opłat za użytkowanie wieczyste.

W 2010 roku warszawskie gminy przeprowadziły aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste gruntu. Opłaty nie były w wielu miejscach aktualizowane od lat. Dlatego właściciele mieszkań i wolno stojących garaży otrzymali pisma z informacją o wypowiedzeniu dotychczasowej opłaty i wprowadzeniu nowej, wyższej co najmniej o kilkaset procent. Na podwyżkach zyskają gminy. Opłaty za użytkowanie stanowią ich źródło dochodu. W poprzednim roku wzrost dochodów miasta z opłat rocznych za użytkowanie wieczyste w wyniku aktualizacji wynosił 2 825 842,00. Gminy twierdzą, że powodem przeprowadzania aktualizacji jest wzrost wartości nieruchomości. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami opłata roczna może bowiem ulec zmianie co roku. Brak jest też górnej granicy podwyżki. Dlatego użytkownik w długoterminowej perspektywie nie ma pewności, jak będzie się kształtować poziom opłaty rocznej.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 31 grudnia 2010 r.

Data publikacji: 31 grudnia 2010 r.