Właściciele garaży od niedawna muszą płacić podatek według stawki dziesięciokrotnie wyższej niż dotąd.

Samorządy postanowiły załatać dziury budżetowe kosztem właścicieli garaży i miejsc postojowych w budynkach wielolokalowych. Do tej pory garaże podziemne na potrzeby podatku od nieruchomości były traktowane jako powierzchnia w budynku mieszkalnym. Podatek wtedy był naliczany jak za mieszkania. Teraz jednak gminy wydają decyzje, które ustalają, że od garażu należy płacić podatek od nieruchomości według stawek dla budynków pozostałych. Są one 10 razy wyższe niż stawki dla mieszkań. Samorządy powołują się przy tym na niekorzystne dla podatników orzeczenie WSA w Białymstoku. Na tej podstawie zmuszają podatników do korekty informacji o nieruchomościach i wykazywania powierzchni garaży do opodatkowania według stawki dla budynków pozostałych. Zdaniem ekspertów sprawa nie jest jednoznaczna, więc podatnicy mogą walczyć o korzystne rozwiązanie w sądzie.


Opracowanie: Anna Dudrewicz
Źródło: Gazeta Prawna, 15 lutego 2011 r.