We wrześniu gminy podniosą nauczycielom nie tylko płacę zasadniczą, ale także dodatki do niej. Chcą w ten sposób uniknąć konieczności wypłaty im wyrównań.


Samorządy na wypłacenie nauczycielom 7% podwyżki mają czas do końca września. Ze wzrostem wynagrodzenia zasadniczego pedagogów wzrasta też dodatek za wysługę lat. Ale już dodatek funkcyjny i motywacyjny nie musi być zmieniany. Gminy muszą jednak pamiętać, że nie podwyższając innych składników wynagrodzenia, mogą mieć problem z zapewnieniem im średnich płac. W przyszłym roku po raz drugi samorządy będą musiały rozliczyć się przed regionalną izbą obrachunkową z tego, czy je zapewniły. Jeśli tego nie zrobiły, muszą wypłacić nauczycielom dodatek uzupełniający. Gminy powinny też pamiętać, że przy ich wyliczeniu w tym roku obowiązują dwie kwoty bazowe. Od stycznia do sierpnia 2286,75 zł, a od 1 września 2446,82 zł. Eksperci wyjaśniają, ze gminy ustalając średnie płace nauczycieli, powinny je liczyć oddzielnie dla kwoty bazowej z ośmiu miesięcy i oddzielnie dla kwoty przewidzianej od września, a następnie zsumować te wartości i podzielić przez 12 miesięcy.

Opracowanie: Anna Dudrewicz.
Źródło: Gazeta Prawna, 15 lipca 2010 r.