Do końca września rodzice, którzy ze względu na restrykcyjne wymagania nie otrzymali becikowego, mogą jeszcze się ubiegać o to świadczenie. Większość z nich już to zrobiła.

Od 31 marca obowiązują nowe przepisy dotyczące wypłaty becikowego i dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka. Rodzic, aby je otrzymać, musi przedstawić w gminie zaświadczenie potwierdzające jedno badanie kobiety w trakcie ciąży. Może je wystawić lekarz lub położna i nie jest określony wzór tego dokumentu. Ponadto osoby, które otrzymały decyzję odmowną, albo ich wniosek z powodu braku zaświadczenia nie został rozpatrzony przez gminę lub w ogóle go nie złożyły, bo nie mogły potwierdzić pozostawania pod opieką lekarską przez przyszłą matkę od 10. tyg. ciąży do porodu, mogą ponownie złożyć wniosek o przyznanie becikowego. Zgodnie z ustawą z 5 marca 2010 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 50 poz. 301) mają na to czas do 30 września. Odmowę wypłaty becikowego otrzymało 20 tys. rodzin z 400 tys. starających się o jego wypłatę. Rząd na wypłatę zaległego becikowego przeznaczy w tym roku 23 mln zł.

Opracowanie: Anna Dudrewicz
Źródło: Gazeta Prawna, 19 sierpnia 2010 r.