Gminy wciąż nieterminowo płacą nauczycielom

W 2010 r. przeznaczyły na jego wypłatę 250 mln zł. W tym roku tylko milion mniej. To oznacza, że gminy wciąż nie wyrównują nauczycielom pensji na bieżąco.

Regionalne izby obrachunkowe zakończyły analizę przesłanych przez gminy sprawozdań dotyczących średnich płac nauczycieli za 2010 r. Na 2809 samorządów w tym roku wyrównanie wypłaciło 2105. Te dane mają być zaprezentowane przez Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych na spotkaniu w resorcie edukacji z oświatowymi związkami zawodowymi i przedstawicielami samorządów. Samorządy muszą zapewnić nauczycielom co najmniej średnią płacę wynikającą z Karty nauczyciela. Jeśli tego nie zrobią, do końca stycznia wypłacają wyrównanie – tzw. jednorazowy dodatek uzupełniający. Niektóre z samorządów znalazły sposób na uniknięcie konieczności wypłat wyrównań. Część gmin przyznaje wszystkim dodatki motywacyjne, aby tylko zapewnić średnie. Z kolei inne przydzielają zajęcia dodatkowe. W efekcie mogą zmniejszyć zatrudnienie nauczycieli, a pozostałym zaproponować pracę na półtora etatu.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 19 kwietnia 2011 r.

Opublikowano: http://www.samorzad.lex.pl

Data publikacji: 19 kwietnia 2011 r.