Gminy szybciej otrzymają kredyty na projekty

Jednostki samorządu terytorialnego będą miały nawet 60 miesięcy na spłatę kredytu zaciągniętego w BGK przeznaczonego na przygotowanie projektów inwestycji komunalnych.

30 marca 2011 r. wejdzie w życie nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie warunków i trybu udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego kredytów preferencyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych. Chodzi o kredyty przeznaczone na przygotowanie przez gminy i inne jednostki dokumentacji niezbędnej do przygotowania projektów inwestycji komunalnych przewidzianych do współfinansowania z funduszy Unii Europejskiej, środków pochodzących z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014 oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Nowe przepisy będą miały istotny wpływ na jednostki samorządu terytorialnego, które będą ubiegać się o tego rodzaju wsparcie. Na nowo określono zakres podmiotowy i przedmiotowy regulacji. Rozszerzono krąg potencjalnych kredytobiorców o powiaty i ich związki oraz rozszerzono możliwość pozyskiwania kredytów ze środków funduszu na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do stworzenia projektów inwestycji komunalnych przewidzianych do współfinansowania z funduszy Unii Europejskiej. Samorządy nie będą również musiały składać oświadczeń inwestora o możliwości uzyskania współfinansowania dla planowanej inwestycji.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 22 marca 2011 r.

Opublikowano: http://www.samorzad.lex.pl

Data publikacji: 22 marca 2011 r.