Gminy nie dopłacą nauczycielom do pensji

Nauczyciele nie otrzymają w styczniu 2011 roku dodatkowych wyrównań do pensji.

Samorządy, które w styczniu tego roku musiały wydać na te dodatki 250 mln zł, starają się na bieżąco zapewniać pedagogom średnie płace, które przewiduje Karta Nauczyciela. Takie wnioski wynikają z naszej sondy przeprowadzonej w ponad 30 dużych miastach i kilkunastu małych gminach. Wyrównań albo nie będzie, albo będą znacznie niższe niż w tym roku. Wyrównań w ogóle nie planują Wrocław, Kraków, Poznań, Szczecin, Lublin i Kielce. Gminy różnie radzą sobie z nałożonym na nie obowiązkiem wypłaty średnich płac. Nie zatrudniają w miejsce odchodzących pedagogów nowych, starają się, aby ci, którzy zostali w szkołach, pracowali więcej. Narzekają też, że pieniędzy z budżetowej subwencji nie starcza im na potrzeby związane z oświatą.

Źródło: Gazeta Prawna, 21 grudnia 2010 r.

Opublikowano: http://www.samorzad.lex.pl

Data publikacji: 21 grudnia 2010 r.