Gminy, na których terenie jest park narodowy, nie zawetują rozszerzenia jego granic. Tam, gdzie mogą powstać nowe parki, samorządy też nie będą miały decydującego głosu w takiej sprawie. Przedstawią one swoją opinię, ale nie będzie ona wiążąca. Wynika to z obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy o ochronie przyrody, który trafił do prac w sejmowej komisji ochrony środowiska.

Obywatelski projekt oznacza, że gminy, na których terenie jest park narodowy, nie zawetują np. rozszerzenia jego granic czy utworzenia nowego parku. Jak podkreślają projektodawcy, zmiana prawa jest konieczna, gdyż z uwagi na obecne rozwiązania nie powstał żaden nowy park narodowy. Według projektu utworzenie parku narodowego, zmiana jego granic czy likwidacja nastąpi po zaopiniowaniu projektu rozporządzenia w tej sprawie, m.in. przez samorządy. Swoją opinię w takiej sprawie przedstawi także Państwowa Rada Ochrony Przyrody. W dalszym ciągu wpływ na tę kwestię będą mieli inni obywatele za pośrednictwem organizacji pozarządowych. Projekt nowelizacji określa, że jeżeli żadna z uprawnionych do opiniowania grup nie wyrazi swojego zdania w wyznaczonym terminie 30 dni, to uważa się, że nie ma uwag. Samorządy utracą jednak decydujący głos w tych sprawach. Obecnie utworzenie parku narodowego czy zmiana jego granic lub likwidacja mogą nastąpić dopiero po uzyskaniu zgody od samorządów.

Opracowanie: Anna Dudrewicz
Źródło: Gazeta Prawna, 24 stycznia 2011 r.