Badanie zostało wysłane do 295 gmin, w których w ubiegłym roku przeprowadzono wybory uzupełniające, ponowne i przedterminowe do organów samorządu terytorialnego.

Jak podkreśla KBW, gminy oceniły dotychczasową kooperację na 4,91 w pięciostopniowej skali. Najwyższy wynik – blisko 93 proc. odpowiedzi „bardzo dobrze” – urząd uzyskał w odpowiedzi na pytanie o ocenę przygotowania odpowiedzi na korespondencję w sprawie wcześniejszych wyborów, adresowaną do KBW.

Bardzo wysoko zostały także ocenione działania Krajowego Biura Wyborczego w ramach przygotowania organizacyjnego wyborów. Samorządy doceniły również obsługę finansowo-księgową w związku z wyborami przedterminowymi, ponownymi bądź uzupełniającymi, a także realizację zadań KBW w zakresie wsparcia systemu informatycznego.

W ramach ankiet samorządowcy dokonali również ocen opisowych współpracy. W zdecydowanej większości były one pozytywne, a gminy chwaliły zaangażowanie i szybkie działanie Delegatur Krajowego Biura Wyborczego.

PKW dodaje również, że podobna ankieta przeprowadzona została wśród komisarzy wyborczych. Ci z kolei ocenili współpracę z KBW na 4,97 w skali od 1 do 5. Komisarze docenili w szczególności organizację narad i posiedzeń organizowanych w związku z wcześniejszymi wyborami.
www.pkw.gov.pl
 

Kodeks wyborczy. Komentarz Kazimierz W. Czaplicki

Kodeks wyborczy. Komentarz>>