Na stronach internetowych Ministerstwa Finansów zamieszczono komunikat w sprawie udziału gmin we wpływach z podatku PIT w 2011 r. Zgodnie z komunikatem wyniesie ona 37,12%, co oznacza podwyżkę o 0,18 punktu procentowego w stosunku do 2010 r.

Podstawą obliczenia corocznego udziału gmin w dochodach z podatku PIT jest art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526).


Na podstawie: www.mf.gov.pl