Samorządy mają poważne trudności z wyegzekwowaniem spłaty zaległych zobowiązań. Raport przeprowadzony pod koniec stycznia 2010 r. na zlecenie Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA potwierdza ten stan rzeczy.
 
W badaniu wzięła udział reprezentacyjna grupa 208 jednostek samorządu terytorialnego, wśród której znalazły się gminy wiejskie, miejskie oraz miejsko-wiejskie. Jak wynika z danych przedstawiony przez Biuro Informacji Gospodarczej, aż 80 proc. przebadanych samorządów ma trudności z egzekucją zaległości z tytułu opłat lokalnych.
 
W celu ściągnięcia należności gminy najczęściej korzystają z usług komornika. Jest to praktyka stosowana niemal przez 90 proc. samorządów. Popularny jest też bezpośredni kontakt z dłużnikiem, gdyż na to rozwiązanie decyduje się 81 proc. badanych jednostek. Wśród innych form kontaktu przeważa forma listowna, ciesząca się niemal dwukrotnie większym uznaniem, aniżeli kontakt telefoniczny. Prawie co trzeci badany samorząd postanowił wpisać osobę zalegającą z płatnościami do ewidencji dłużników Biura Informacji Gospodarczej.
 
Aby poprawić kiepskie wyniki samorządowcy proponują wprowadzić zmiany, na mocy których jednostki będą mogły wpisywać dłużników zalegających z tytułu opłat lokalnych do rejestru BIG. Za takim rozwiązaniem opowiedziało się ponad 72 proc. badanych. W ich opinii mogłoby to w znacznym stopniu poprawić ściągalność zadłużeń z tytułu opłat mieszkaniowych.
 

Opracowanie: Karol Kozłowski, RPE WKP
Źródło: Wspólnota, nr 9/693 z dnia 27 lutego 2010 r.