Gmina połączy żłobki w zespół

Dyrektorem zespołu żłobków lub klubów dziecięcych może być osoba, która ma roczne doświadczenie w kierowaniu jedną z tych jednostek.

Gminy, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawne to podmioty, które mają prawo zakładać żłobki lub kluby dziecięce. Mogą też dla celów organizacyjnych połączyć je w zespół żłobków lub klubów dziecięcych i określić zasady jego funkcjonowania. Dyrektorem takiego zespołu może zostać dyrektor żłobka lub osoba kierująca pracami klubu dziecięcego. Przepisy wymagają dodatkowo, aby dyrektorem była osoba, która posiada co najmniej roczne doświadczenie w kierowaniu takimi placówkami. Każdy żłobek i klub dziecięcy wymaga też odrębnego wpisania do rejestru tych placówek prowadzonego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Ta sama zasada dotyczy statutu żłobka lub klubu dziecięcego, który musi być nadany przez podmiot prowadzący tę placówkę. Ponadto gmina może utworzyć zespoły żłobków lub klubów dziecięcych w formie gminnych jednostek budżetowych. To oznacza, że powołanie zespołu będzie wymagało podjęcia przez radnych gminy uchwały w tej sprawie. Możliwość zakładania zespołów żłobków i klubów dziecięcych pozwoli gminom na obniżenie kosztów związanych z ich prowadzeniem.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 22 marca 2011 r.

Opublikowano: http://www.samorzad.lex.pl

Data publikacji: 22 marca 2011 r.