Gmina może wystąpić o pożyczkę

Jednostka samorządowa realizująca postępowanie naprawcze może dostać wsparcie z budżetu centralnego.

Zgodnie z art. 224 ustawy o finansach publicznych gmina, powiat lub województwo samorządowe może dostać pożyczkę z budżetu państwa po spełnieniu dwóch warunków. Po pierwsze, jednostka musi realizować postępowanie zmierzające do naprawy jej finansów lub przynajmniej przystępować do realizacji programu naprawczego. Po drugie, z analizy tego programu musi wynikać, że w stopniu wysoce prawdopodobnym nastąpi poprawa sytuacji finansowej tej jednostki oraz skuteczności w wykonywaniu jej ustawowych zadań. Dodatkowym warunkiem jest, aby w roku spłaty udzielonej pożyczki deficyt budżetowy tej jednostki nie przekraczał progów ostrożnościowych wynikających z art. 242 – 244 ustawy o finansach publicznych. Ponieważ ani pożyczka, ani odsetki nie mogą zostać umorzone, to realizacja programu musi gwarantować spłatę tych zobowiązań. Wniosek o udzielenie pożyczki gmina (powiat) składa do Ministra Finansów albo do Banku Gospodarstwa Krajowego. Wniosek o udzielenie pożyczki powinien przede wszystkim określać jej wysokość oraz proponowane terminy jej spłaty i wysokość rat.

Źródło: Rzeczpospolita, 7 stycznia 2011 r.

Opublikowano: http://www.samorzad.lex.pl

Data publikacji: 7 stycznia 2011 r.