Inwestycja nazywana Zachodnią Bramą Metropolii Silesia ma powstać na kupionych przez miasto dawnych terenach kolejowych po północnej stronie dworca kolejowego. Ma skupić wszystkie środki transportu miejskiego, łącząc nowoczesny, zintegrowany system stacji autobusów miejskich, regionalnych i międzynarodowych, z parkingami dla samochodów i rowerów czy lokalami gastronomicznymi i punktami z prasą.

Ta inwestycja będzie częścią dużego węzła przesiadkowego, którego drugim kluczowym elementem będzie otwarty w grudniu ub. roku, po modernizacji, gliwicki dworzec kolejowy.

Przetarg na zaprojektowanie Centrum Przesiadkowego miasto ogłosiło pod koniec września ub. roku. Oferty można było składać do połowy listopada. Wpłynęły dwie - wycenione na 6,1 mln zł i 6,8 mln zł, przy budżecie zamówienia nieco przekraczającym 8,3 mln zł brutto.

Tańszą z ofert złożyła pracownia PIG Architekci, która przygotowała wcześniej m.in. koncepcję zagospodarowania terenów gliwickiej Fabryki Drutu przy ul. Dubois, a także rozbudowę lotniska w Gdańsku czy projekty stadionów w Zabrzu i Chorzowie.

Drugą ofertę złożyła firma PAS Projekt, która zaprojektowała m.in. przebudowę dworców w Gdyni i Gliwicach czy rewitalizację dawnej kopalni Julia w Wałbrzychu. W środę miasto podało w swoim biuletynie, że oferta ta uzyskała najwyższą liczbę punktów, jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz przepisami ustawy o zamówieniach publicznych.

Zamawiana dokumentacja projektowa ma być oparta na wybranej z końcem czerwca ub. roku wstępnej koncepcji projektowej biura An Archi Group. Jej zaletą ma być - jak przekonywali wówczas urzędnicy - "wyrazista forma zadaszenia" głównego obiektu, z "wytrzymałą, efektowną i funkcjonalną" konstrukcją z drewna klejonego. Plusem przyjętego rozwiązania ma być m.in. "brak podpór pośrednich, co umożliwi swobodny ruch pojazdów i pieszych wewnątrz dworca autobusowego".

Dworce i parkingi wchodzące w skład Centrum Przesiadkowego mają zostać włączone do układu komunikacyjnego miasta poprzez skrzyżowanie przy ul. Tarnogórskiej i rondo im. L. Kaczyńskiego. Zmodernizowany zostanie okoliczny układ komunikacyjny, m.in. przebudowana zostanie ul. Bohaterów Getta Warszawskiego. Plac Piastów, będący dotąd węzłem autobusów miejskich, ma zyskać nową aranżację (m.in. powstaną parkingi).

Zgodnie z warunkami przetargu wykonawca dokumentacji będzie miał na realizację zadania 12 miesięcy od daty podpisania umowy. Prace budowlane powinny rozpocząć się w 2018 r., a całość według wstępnych planów być gotowa w 2020 r.

Według wcześniejszych informacji planowany przez miasto koszt przedsięwzięcia to ok. 125 mln zł. Część mają pokryć środki europejskie z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-2020, dostępne w rozdzielonej przez samorządy lokalne subregionu centralnego województwa puli tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).

We wtorek miasto przekazało, że miejscy radni przyjęli Gliwicki Program Rewitalizacji do 2023 r. (GPR). To dokument określający plany samorządu Gliwic i będący podstawą m.in. do ubiegania się przezeń o unijne środki na zadania mające intensyfikować rozwój miasta, pozytywnie wpływać na jego koniunkturę i - w szczególności - zwiększać komfort życia mieszkańców.

W GPR znajdują się m.in. informacje dotyczące inwestycji. Prócz budowy Zachodniej Bramy Metropolii Silesia wymieniono tam: rewitalizację terenów po Fabryce Drutu i budowę centrum gliwickich inicjatyw kreatywnego przemysłu technologicznego, rozbudowę lotniska czy uruchomienie Miejskiego Autobusu Szynowego na trasie Gliwice–Sośnica–Gliwice–Pyskowice.

Gliwicki GPR zakłada też modernizację infrastruktury lecznictwa zamkniętego, budowę Gliwickiego Centrum Edukacji Lotniczej, modernizację i przystosowanie do funkcji kulturalnych komisariatu przy ul. Bienka, modernizację tzw. Sceny w Ruinach czy likwidację hałdy i rewitalizację terenów przy ul. Pszczyńskiej, ul. Bojkowskiej, Płażyńskiego oraz Portowej.

W programie zakładana jest ponadto m.in. budowa infrastruktury na potrzeby działalności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw przy ul. Wincentego Pola, budowa Małej Elektrowni Wodnej na rzece Kłodnicy, realizacja programu ograniczenia niskiej emisji, termomodernizacja budynków mieszkalnych, realizacja kolejnego etapu projektu EKO-Światło czy rozbudowa systemu detekcji.

GPR uszczegóławia też planowane formy wsparcia dla społeczności lokalnych o charakterze środowiskowym, edukacyjnym i wolontaryjnym. Wartość projektów opisanych w Programie to ponad 840 mln zł. Środki mają pochodzić z wkładu własnego oraz dotacji unijnych. Dokument jest w trakcie oceny przez urząd marszałkowski.(PAP)