W listopadzie i grudniu opiekunowie osób niepełnosprawnych, którzy są uprawnieni do świadczenia pielęgnacyjnego, otrzymają dodatkowe pieniądze w wysokości 100 zł miesięcznie. Dzięki temu świadczenie w tych dwóch miesiącach wzrośnie z 520 zł do 620 zł.

W przypadku gdy świadczenie zostanie przyznane po 31 października, opiekun będzie mógł wystąpić o dodatkowe pieniądze w ciągu 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu świadczenia stanie się ostateczna.

Zainteresowanych gdynian informujemy, że wzór wniosku znajduje się na stronie internetowej: www.gdynia.pl/g2/2011_10/48707_fileot.doc . Można go także pobrać na stanowisku numer 1 w Sali Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54).

Zmiana wynika z przyjętej 27 września 2011 r. przez Radę Ministrów uchwały ustanawiającej rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenia z 4 października 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków jego realizacji.

UWAGA! Wsparcie to nie dotyczy osób otrzymujących zasiłki pielęgnacyjne lub dodatki pielęgnacyjne(wypłacane przez ZUS), jak mylnie informowały niektóre media.